You are here

Europe Business Database

Lillerّnning Snekkerifabrikk A/S

Company Information


  • Company Name: Lillerّnning Snekkerifabrikk A/S
  • Country: Norway
  • Address: Kotsّy, 7387 Singsهs
  • International Area Code: 47
  • Phone: 72 43 60 60 (+47-72 43 60 60)
  • Fax: 72 43 60 61 (+47-72 43 60 61)
  • Email: kontor@lilleronning.no
  • Product List: H-Karmen, H-Sidesving, H-Vinduet, Kjellervindue, Listeverk
  • Category Activities: Dّrer og vinduer^^Trelast: Forretninger^^Trevarer
  • Industry: Dّrer Og Vinduer, Trelast: Forretninger, Trevarer

Buy Now:
More Links